Press Releases.


2023-03-10

Månadsuppdatering samt redovisning av preliminär omsättning för februari 2023

Stockholm 2023-03-10 Arbetet fortgår på Partytajm med vårt effektiviserings- samt utvecklingsarb...

View article

2023-02-28

Bokslutskommuniké 2022

View article

2023-02-15

Preliminära siffror kvartal 4

Stockholm 2023-02-15 Partytajm International AB (publ) - Preliminära siffror för kvartal 4 enl. n...

View article

2023-02-13

Månadsuppdatering samt redovisning av preliminär omsättning för januari 2023

Stockholm 2023-02-13 Arbetet fortgår på Partytajm med vårt effektiviserings- samt utvecklingsarb...

View article

2023-01-09

Månadsuppdatering samt redovisning av preliminär omsättning för december 2022

Stockholm 2023-01-09 Arbetet fortgår på Partytajm med vårt effektiviserings- samt utvecklingsarb...

View article

2022-12-28

Partytajm lämnar verksamhetsuppdatering

Vi på Partytjam fortsätter vårt strategiska arbete inom koncernen och dess utveckling samtidigt s...

View article

2022-12-09

Månadsuppdatering samt redovisning av preliminär omsättning för november 2022

Stockholm 2022-12-09 Arbetet fortgår på Partytajm med vårt effektiviseringsarbete i kombination ...

View article

2022-11-23

Redogörelse för teckning i Partytajm International AB

Stockholm 2022-11-23 Partytajm har idag erhållit teckning för en emissionslikvid om 5 621 671,0 S...

View article

2022-11-22

Delårsrapport 3

Stockholm 2022-11-22 Fullständig rapport finns bilagt. Då färdigställandet av Q3-rapporten gå...

View article

2022-11-22

Kommuniké extra bolagsstämma i Partytajm International AB (publ)

Idag, 22 november 2022, höll Partytajm International AB extra bolagsstämma. I nedan framgår de be...

View article

2022-11-17

Månadsuppdatering samt redovisning av preliminär omsättning för oktober 2022

Stockholm 2022-11-17 Arbetet fortgår här på Partytajm och i oktober uppnådde vi en preliminär ...

View article

2022-11-02

Partytajm International slutför och ingår avtal att förvärva W&IT Solutions AB

Partytajm International (“Partytajm”) slutför och ingår avtal om förvärv av 100% av aktierna...

View article

2022-11-02

Kallelse till extra bolagsstämma i Partytajm International AB (publ)

Aktieägarna i Partytajm International AB (publ), org.nr. 559134-5813, kallas härmed till extra bol...

View article

2022-10-30

Partytajm International avser att förvärva W&IT Solutions AB samt initierar sonderingsprocess avseende förstärkning av Partytajms kapitalstruktur

Partytajm International har idag beslutat och avser ingå villkorat avtal om förvärv av 100% av ak...

View article

2022-10-19

Partytajm uppdaterar och lämnar strategisk lägesrapport, oktober 2022

Styrelsen fortsätter sitt strategiska arbete inom koncernen och dess utveckling samtidigt som utvec...

View article

2022-10-17

VD-uppdatering samt redovisning av preliminär omsättning för september 2022

Stockholm 2022-10-17 Arbetet fortgår här på Partytajm och i september uppnådde vi en preliminä...

View article

2022-09-15

Redovisning av preliminär omsättning för augusti 2022

Stockholm 2022-09-15 Det hårda arbetet fortgår här på Partytajm och vi ser med stor entusiasm f...

View article

2022-08-26

Delårsrapport 2 2022

Årets andra kvartal är nu avklarat och vi har fortsatt med det hårda arbetet som påbörjades und...

View article

2022-08-18

Redovisning av preliminär omsättning för juli 2022

Stockholm 2022-08-18 Det hårda arbetet fortgår här på Partytajm och vi ser nu med stor entusias...

View article

2022-08-15

VD-uppdatering

Stockholm 2022-08-15 Under sommaren har det hårda arbetet på Partytajm fortsatt i högt tempo. St...

View article

2022-07-08

Månadsuppdatering samt redovisning av preliminär omsättning för juni 2022

Stockholm 2022-07-08 Det hårda arbetet fortgår här på Partytajm och vi går in i sommarmånader...

View article

2022-07-08

Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket

Stockholm 2022-07-08 Kvittningsemissionen som beslutades av årsstämman den 15 juni 2022 är nu re...

View article

2022-06-15

VD-uppdatering

Stockholm 2022-06-15 Det har nu gått ca. 2 månader sedan jag tillträdde som VD för Partytajm oc...

View article

2022-06-15

Kommuniké årsstämma i Partytajm International AB (publ)

Stockholm 2022-06-15 Vid årsstämma den 15 juni 2022 i Partytajm International AB fattades följan...

View article

2022-06-15

Beslut om kvittningsemission

Stockholm 2022-06-15 Stämman i Partytajm International (“Partytajm”) har idag beslutat om en r...

View article

2022-06-08

Månadsuppdatering samt redovisning av preliminär omsättning för maj 2022

Det är med högt tempo arbetet på Partytajm fortgår och det är med glädje vi kan se att det hå...

View article

2022-05-25

Årsstämma - Aktieägares förslag till beslutspunkt 11

Bolaget har från aktieägare mottagit förslag till beslutspunkt 11 (kvittningsemission) i kallelse...

View article

2022-05-20

Komplettering avseende delårsrapport 1

Med hänvisning till delårsrapport 1 som publicerades den 20 maj 2022 görs en komplettering med ka...

View article

2022-05-20

Delårsrapport 1 2022

Bästa aktieägare, Nu har vi avklarat årets första kvartal under vilket vi har fortsatt på den ...

View article

2022-05-17

Kallelse till årsstämma i Partytajm International AB (publ)

Aktieägarna i Partytajm International AB (publ), org.nr. 559134-5813, kallas härmed till årsstäm...

View article

2022-04-27

Partytajm International AB senarelägger årsstämman till den 15 juni 2022

Stockholm 2022-04-27 Styrelsen för Partytajm International AB (publ) har av administrativa skäl b...

View article

2022-04-21

Alexander Winqvist utses till ny koncern-VD för Partytajm International AB

Stockholm 2022-04-21 Alexander Winqvist tillträder som ny VD för Partytajm international AB. Alex...

View article

2022-04-12

Publicering av årsredovisning

Partytajm International AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2021 Partytajm International ...

View article

2022-04-12

Publicering av fullständig årsredovisning

Partytajm International AB (publ) publicerar idag en fullständig årsredovisning för 2021 Partytaj...

View article

2022-03-10

Partytajm lanserar www.ballonger.se

Som led i utvecklingen av Partytajm har bolaget idag lanserat ballonger.se. Stockholm 2022-03-10 So...

View article

2022-02-25

Bokslutskommunniké 2021

Partytajm International AB (publ) har släppt delårsrapport fyra som finns tillgängligt som bifoga...

View article

2022-02-02

Partytajm förnyar licensavtal avseende utveckling av kalasartiklar för bland annat Pippi Långstrump, etc.

Partytajm förnyar licensavtal avseende utveckling av kalasartiklar för bland annat Pippi Långstru...

View article

2022-01-04

Partytajm International AB utser Sedermera till likviditetsgarant för bolagets aktie

Likviditetsgarantin påbörjas den 4 januari 2022. Sedermera kommer i sitt uppdrag som likviditetsga...

View article

2021-12-29

Ingen insiderinformation i Partytajm som förklarar dagens kursuppgång

Föranlett dagens mycket aktiva handel och kraftiga kursuppgång i Partytajm International AB:s (”...

View article

2021-11-30

Delårsrapport tre 2021

Partytajm International AB (publ) har släppt delårsrapport tre som finns tillgängligt som bifogat...

View article

2021-11-03

Partytajm offentliggör bolagsbeskrivning inför notering

View article

2021-11-01

Partytajm noteras på NGM Nordic SME den 10 november 2021

Partytajm International AB (publ) har tidigare i år lämnat in en förfrågan till NGM avseende upp...

View article