Financial Reports.


2022-06-08

Månadsuppdatering samt redovisning av preliminär omsättning för maj 2022

Det är med högt tempo arbetet på Partytajm fortgår och det är med glädje vi kan se att det hårda arbetet ger resultat. I maj uppnådde vi en preliminär omsättning om drygt 2 MSEK vilket är den högsta omsättningen för en enskild månad i företagets historia.

View article

2022-05-25

Årsstämma - Aktieägares förslag till beslutspunkt 11

Bolaget har från aktieägare mottagit förslag till beslutspunkt 11 (kvittningsemission) i kallelse som publicerades tisdagen den 17 maj 2022. Aktieägares förslag till beslutspunkt 11 enligt nedan:

View article

2022-05-20

Delårsrapport 1 2022

Nu har vi avklarat årets första kvartal under vilket vi har fortsatt på den inslagna banan. Under perioden vi fortsatt fokuserat på den interna utvecklingen av bolaget som ska fortsätta ge långsiktig effekt framgent.

View article

2022-05-20

Komplettering avseende delårsrapport 1

Med hänvisning till delårsrapport 1 som publicerades den 20 maj 2022 görs en komplettering med kassaflödesanalys samt förändring av eget kapital.

View article

2022-04-12

Publicering av årsredovisning

Partytajm International AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2021 på Bolagets hemsida, https://ir.partytajm.se/financial-reports, samt som bilaga i detta pressmeddelande.

View article

2022-04-12

Publicering av fullständig årsredovisning

Partytajm International AB (publ) publicerar idag en fullständig årsredovisning för 2021

View article

2022-02-25

Bokslutskommunniké 2021

Partytajm International AB (publ) har släppt delårsrapport fyra som finns tillgängligt som bifogat i detta pressmeddelande eller på deras hemsida.

View article

2021-11-30

Delårsrapport tre 2021

Partytajm International AB (publ) har släppt delårsrapport tre som finns tillgängligt som bifogat i detta pressmeddelande eller på deras hemsida.

View article